Значення слова

Іменник
порція
частка
частина
доля
придане

Дієслово
ділити на частини
наділяти

Множина

Іменник portion у множині: portions

Приклади вживання

The primary sector tends to make up a larger portion of the economy in developing countries than it does in developed countries. — Первинний сектор, як правило, складає більшу частину економіки в країнах, що розвиваються, ніж у розвинених країнах.
Mainland Southeast Asia, also known as the Indochinese Peninsula or Indochina, is the continental portion of Southeast Asia. — Континентальна Південно-Східна Азія, також відома як Індокитайський півострів або Індокитай, є континентальною частиною Південно-Східної Азії.
North Jersey comprises the northern portions of the U.S. state of New Jersey between the upper Delaware River and the Atlantic Ocean. — Північний Джерсі включає північні частини американського штату Нью-Джерсі між верхів’ям річки Делавер і Атлантичним океаном.
He only pays a portion of the income of a full-time job. — Він виплачує лише частину доходу від роботи на повний робочий день.
In physics, it is a portion of the physical universe chosen for analysis. — У фізиці це частина фізичного Всесвіту, обрана для аналізу.
A large portion of the original cast returned. — Велика частина оригінального акторського складу повернулася.

Поділитись публікацією: