Значення слова

Прикметник
потужний
могутній
впливовий
яскравий
значний

Приклади вживання

powerful number — повнократне число
Martin has got a very powerful computer. — У Мартіна дуже потужний комп’ютер.
Is your computer so powerful? — Ваш комп’ютер потужний?
Words are powerful. — Слова могутні.
They compiled a list of the world’s most powerful people. — Вони склали список наймогутніших людей світу.
She is the most powerful woman on the Internet. — Вона є наймогутнішою жінкою в Інтернеті.
For this project, we need a more powerful engine. — Для цього проекту нам потрібен більш потужний двигун.

Ступені порівняння до слова powerful

  • less powerful — менш потужний
  • the least powerful — найменш потужний
  • more powerful — більш потужний
  • the most powerful — найпотужніший

Приклади речень:

It was designed to replace the less powerful engine. — Він був розроблений, щоби замінити менш потужний двигун.
His car is one of the least powerful in the series. — Його машина є однією з найменш потужних у серії.
It’s more powerful and reliable than a standard personal computer. — Він більш потужний і надійний, ніж стандартний персональний комп’ютер.
It’s one of the most powerful wind turbines. — Це один з найпотужніших вітрогенераторів.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: