Значення слова

Прикметник
сумнівний
ненадійний
ризикований
необґрунтований

Приклади вживання

precarious position — хитке становище
precarious situation — нестабільна ситуація
precarious work — нестабільна робота
He left the kingdom in a precarious economic situation. — Він залишив королівство в нестабільній економічній ситуації.
His position remained precarious until Chamberlain resolved to support him. — Його становище залишалося хитким, поки Чемберлен не вирішив підтримати його.
One of the drawbacks of freelancing is that there is no guaranteed payment, and the work can be highly precarious. — Одним з недоліків фрілансу є те, що немає гарантованої оплати, і робота може бути дуже нестабільною.

Поділитись публікацією: