Значення слова

Прикметник
чіткий
точний
акуратний
педантичний

Дієслово
уточнювати

Приклади вживання

Its precise location is unknown. — Його точне місцезнаходження невідоме.
The precise time of the equinox is not the same each year. — Точний час рівнодення щороку не однаковий.
There is no precise technical definition of what the term means. — Немає точного технічного визначення того, що означає цей термін.
The precise shape of the loom and its mechanics may vary, but the basic function is the same. — Точна форма ткацького верстата та його механіка можуть відрізнятися, але основна функція однакова.
Bernhard Riemann used these ideas to give a precise definition of the integral. — Бернхард Ріман використав ці ідеї, щоб дати точне визначення інтеграла.

Поділитись публікацією: