Значення слова

Дієслово
передувати
відбутися до якоїсь дати
діяти як хижак

Приклади вживання

The formats and their names predate ISO standardization and were developed by Kodak. — Формати та їх назви передують стандартизації ISO і були розроблені компанією Kodak.
Classical physics is a group of physics theories that predate modern, more complete, or more widely applicable theories. — Класична фізика — це група теорій фізики, що передують сучасним, більш повним або більш широко застосовуваним теоріям.
Some of these organizations predate the founding of the United Nations in 1945. — Деякі з цих організацій передували заснуванню ООН в 1945 році.

Поділитись публікацією: