Значення слова

Іменник
прийменник
препозиція

Множина

Іменник preposition у множині: prepositions

Приклади вживання

Some prepositions consist of multiple words. — Деякі прийменники складаються з декількох слів.
These idiomatic expressions act as prepositions. — Ці ідіоматичні вирази виступають у ролі прийменників.
Do you know these English prepositions? — Чи знаєте ви ці англійські прийменники?

Див. також: Частини мови англійською.

Поділитись публікацією: