Значення слова

Іменник
присутність
явка
сусідство
постава

Приклади вживання

physical presence — фізична присутність
point of presence — точка присутності
presence of God — присутність Бога
In 1970, the Koza riot occurred against the US military presence on Okinawa. — У 1970 році почався бунт у Козі проти військової присутності США на Окінаві.
The aliens discovered the presence of female creatures on planet Earth. — Інопланетяни виявили присутність жіночих істот на планеті Земля.
The company has a presence in five countries – India, Indonesia, Poland, Nepal, and Bangladesh. — Компанія присутня в п’яти країнах — Індії, Індонезії, Польщі, Непалі та Бангладеш.
Foreign companies that have a large presence in India are also included in this list. — Іноземні компанії, які мають велику присутність в Індії, також включені до цього списку.

Поділитись посиланням: