Теперішній тривалий час (Present Continuous) в англійській мові

Теперішній тривалий час (Present Continuous) в англійській мові

Утворення теперішнього тривалого часу

Стверджувальні речення

У стверджувальних реченнях теперішній тривалий час утворюється так: спочатку йде підмет (у формі іменника або займенника), потім дієслово to be у відповідній формі і герундій (дієслово із закінченням -ing).

subject + to be + verb + ing

Приклади речень:

I am singing. — Я співаю.
You are singing. — Ти співаєш.
We are singing. — Ми співаємо.
They are singing. — Вони співають.
He is singing. — Він співає.
She is singing. — Вона співає.
It is singing. — Воно співає.

Скорочені форми

У стверджувальних реченнях у теперішньому тривалому часі зазвичай вживаються такі скорочені форми:

I am → I’m
you are → you’re
we are → we’re
they are → they’re
he is → he’s
she is → she’s
it is → it’s

Приклади:

She’s sleeping. — Вона спить.
I’m reading. — Я читаю.

Заперечні речення

У заперечних реченнях теперішній тривалий час утворюється так само, як і у стверджувальних реченнях, тільки перед герундієм додаємо частку not:

subject + to be + not + verb + ing

Приклади речень:

I am not walking. — Я не гуляю.
You are not walking. — Ти не гуляєш.
We are not walking. — Ми не гуляємо.
They are not walking. — Вони не гуляють.
He is not walking. — Він не гуляє.
She is not walking. — Вона не гуляє.
It is not walking. — Воно не гуляє.

Скорочені форми

У заперечних реченнях у теперішньому тривалому часі можна використовувати два види скорочених форм:

you are not → you’re not або you aren’t
we are not → we’re not або we aren’t
they are not → they’re not або they aren’t
he is not → he’s not або he isn’t
she is not → she’s not або she isn’t
it is not → it’s not або it isn’t

Винятком є тільки I am not з однією скороченою формою:

I am not → I’m not

Приклади:

She’s not running. — Вона не біжить.
We aren’t running. — Ми не біжимо.
I’m not running. — Я не біжу.

Питання

Щоби створити питання у теперішньому тривалому часі, міняємо місцями subject і to be у стверджувальному реченні:

to be + subject + verb + ing + ?

Приклади речень:

Am I flying? — Я лечу?
Are you flying? — Ти летиш?
Are we flying? — Ми летимо?
Are they flying? — Вони летять?
Is he flying? — Він летить?
Is she flying? — Вона летить?
Is it flying? — Воно летить?

Короткі відповіді на запитання

Is she reading now? — Вона зараз читає?
Yes, she is. — Так.
No, she isn’t. — Ні.

Are they walking in the park? — Вони гуляють у парку?
Yes, they are. — Так.
No, they aren’t. — Ні.

Are you kidding me? — Ти жартуєш з мене?
Yes, I am. — Так.
No, I’m not. — Ні.

Зверніть увагу, що скорочені форми вживаються тільки у заперечних відповідях.

Коли використовується теперішній тривалий час

Теперішній тривалий час (Present Continuous) потрібно використовувати у таких випадках:

1) Коли ми розповідаємо про дію, яка відбувається безпосередньо у цей момент. Час дії може бути зрозумілим із контексту або може бути вираженим такими позначками часу, як now (зараз), right now (зараз), at this moment (в цей момент), at the present moment (в даний момент).

I’m watching a football match. — Я дивлюся футбольний матч.
The cat is sleeping now. — Кішка зараз спить.
It’s not available at this moment. — Він недоступний зараз.

2) Коли мова йде про дію, яка відбувається протягом поточного періоду часу (але вона не обов’язково відбувається безпосередньо зараз). Наприклад, коли йдеться про навчання, заняття спортом тощо:

Are you still learning Spanish? — Ти все ще вчиш іспанську мову?
Denis is writing a book. — Денис пише книгу.

3) Коли ми хочемо підкреслити безперервність дії, яка відбувається не тільки у даний момент, а й носить постійний характер:

Language is always changing, evolving, and adapting to the needs of its users. — Мова постійно змінюється, розвивається та пристосовується до потреб своїх користувачів.

4) Коли говоримо про тренди:

The prices of homes in Lviv are increasing. — Вартість будинків у Львові зростає.

5) Коли ми говоримо про дію, що регулярно повторюється. Наприклад, про характерну для когось поведінку:

Maria is always complayning! — Марія завжди скаржиться!

6) Коли мова йде про дію, яка обов’язково відбудеться у майбутньому, здебільшого з дієсловами to go (йти, їхати), to leave (виїжджати, покидати), to start (починати):

We’re going to Kyiv tomorrow. — Ми завтра їдемо до Києва.
We are leaving at 10:00. — Ми вирушаємо о 10-й.

Коли не використовується теперішній тривалий час

Теперішній тривалий час зазвичай не вживається з такими дієсловами:

 • to belong — належати,
 • to consist — складатися,
 • to contain — містити в собі,
 • to feel — відчувати,
 • to hate — ненавидіти,
 • to have — мати,
 • to hear — чути,
 • to know — знати,
 • to like — подобатися,
 • to love — любити,
 • to need — мати потребу,
 • to possess — володіти,
 • to remember — пам’ятати,
 • to see — бачити,
 • to understand — розуміти,
 • і деякими іншими.

I feel much better now. — Я почуваюся значно краще зараз.
Where are you? I don’t see you! — Де ти? Я тебе не бачу!

Поділитись публікацією: