Простий теперішній час (Present Simple) в англійській мові

Порядок слів у розповідному реченні Post published:09.10.2020 Post category:Основи Характерною рисою англійської мови є твердий порядок слів у розповідних реченнях. Зазвичай розповідне речення має такий порядок слів: першим стоїть підмет, потім присудок, далі додаток (прямий або непрямий), і далі… Continue ReadingПорядок слів у розповідному реченні 68 слів англійською, які означають людські емоції Post published:07.10.2020 Post category:Словниковий запас Продовжуємо збагачувати словниковий запас. В сьогоднішній добірці — 68 слів англійською, які означають різні людські емоції. Affection — ніжність,amusement — веселість,anger — гнів,angst — відчай,anguish — туга,annoyance — роздратування,anxiety —… Continue Reading68 слів англійською, які означають людські емоції Ступені порівняння в англійській мові Post published:06.10.2020 Post category:Граматика Прикметники в англійській мові можуть мати три ступені порівняння: звичайний (the Positive Degree), вищий (the Comparative Degree) та найвищий (the Superlative Degree). Ступені порівняння ми використовуємо для того, аби порівняти… Continue ReadingСтупені порівняння в англійській мові Прийменники місця в англійській мові Post published:04.10.2020 Post category:Граматика В англійській мові для позначення місця вживаються такі прийменники: above — над, вище;at — у, в, біля;behind — за, позаду;below — нижче, під;between — між;in — у, в;in front of… Continue ReadingПрийменники місця в англійській мові Різниця між dictionary, vocabulary та glossary Post published:02.10.2020 Post category:Словниковий запас В англійській мові є три слова, які в тій чи іншій мірі відповідають українському «словник»: dictionary, vocabulary та glossary. Але вони насправді означають зовсім різні речі, тож їх не варто… Continue ReadingРізниця між dictionary, vocabulary та glossary Назви професій англійською мовою Post published:01.10.2020 Post category:Словниковий запас Назви 100 поширених професій англійською мовою (в алфавітному порядку): accountant — бухгалтер;actor/actress — актор/актриса;agronomist — агроном;anchorman — ведучий телепрограми;arborist — арборист;archaeologist — археолог;architect — архітектор;artist — художник;astronaut — астронавт, космонавт;astronomer… Continue ReadingНазви професій англійською мовою Види іменників в англійській мові Post published:30.09.2020 Post category:Основи Іменники в англійській мові діляться на такі види: Загальні (Common nouns)Власні (Proper nouns)Злічувані (Countable nouns)Незлічувані (Uncountable nouns)Конкретні (Concrete nouns)Абстрактні (Abstract nouns)Складні (Compound nouns)Збиральні (Collective nouns) Загальні іменники Загальні іменники (Common… Continue ReadingВиди іменників в англійській мові Простий теперішній час (Present Simple) в англійській мові

Коли використовується Present Simple

  1. Для позначення дії, що має постійний характер, відбувається зазвичай, а також дії, яка є звичною або характерною для особи, позначеної іменником або займенником:

This bookstore opens at 9 o’clock and closes at 7 o’clock. — Ця книгарня відкривається о 9 годині і зачиняється о 7-й.
Her grandmother lives in Berdychiv. — Її бабуся живе у Бердичеві.
Maria works in a car workshop. — Марія працює в автомайстерні.
Our president doesn’t keep his promises. — Наш президент не виконує своїх обіцянок.

  1. Для позначення дій, які відображають об’єктивні процеси в природі та суспільстві, що відбуваються незалежно від волі людей.

Tin melts at low temperatures. — Олово плавиться при низьких температурах.
At an elevation of about one mile, water boils at approximately 95°C. — На висоті приблизно однієї милі вода кипить приблизно при 95°C.

  1. Для позначення дій, що відбуваються у даний момент, якщо використовуються дієслова, які, як правило, не вживаються в Present Continuous (to feel, to hear, to know, to see, to understand та інших):

Now I understand what you mean. — Тепер я розумію, що ти маєш на увазі.
I feel your hand on my shoulder. — Я відчуваю твою руку на своєму плечі.

  1. Для позначення майбутньої дії у підрядних реченнях часу та умови, якщо дієслово у головному реченні стоїть у майбутньому часі:

I will tell her to call you when she comes home. — Я скажу їй, щоб вона подзвонила тобі, коли вона прийде додому.
He will earn a lot if he becomes a blogger. — Він буде заробляти багато, якщо стане блогером.

  1. Для позначення дії, яка обов’язково відбудеться у майбутньому, зазвичай з дієсловами руху (to go, to leave, to start, to return і т. ін.):

In a month she goes to Lviv. — Через місяць вона їде до Львова.

  1. Для позначення дій у вказівках, інструкціях, рецептах (дієслово має відтінок наказового способу):

Take one egg and mix it with one glass of milk. — Візміть одне яйце та змішайте його з одним стаканом молока.
Remove the front lid and insert batteries. — Зніміть передню кришку та вставте батарейки.

  1. Для опису послідовних дій у разі переказу історії, фільму, або під час коментування спортивного матчу.

When Holmes and Watson arrive, a group of jobless men meanders throughout the street. — Коли Холмс і Ватсон приїжджають, група безробітних чоловіків вештаються вулицею.
Martin Skrtel’s high foot on Victor Moses gives Wigan a great opportunity to open the scoring at Anfield. — Небезпечна гра Мартіна Шкртела проти Віктора Мозеса дає «Вігану» чудову можливість відкрити рахунок на «Енфілді».

Утворення Present Simple

У стверджувальних реченнях форма дієслова у Present Simple збігається з формою інфінітиву без частки to, окрім 3-й особи однини.

У третій особі однини дієслово в Present Simple має закінчення -s:

to speak → he speaks
to dance → she dances
to cook → he cooks
to sleep → he sleeps
to kiss → she kisses
to see → he sees

Якщо основа дієслова закінчується на -s, -sh, -ch або -x, додається закінчення -es:

to wash → he washes
to teach → she teaches
to fix → it fixes
to dress → he dresses

Якщо основа дієслова закінчується на -y, перед якою стоїть приголосна, -y замінюється на закінчення -ies:

to study → she studies
to try → he tries

Якщо основа дієслова закінчується на -y, перед якою стоїть голосна, додається закінчення -s:

to pay → he pays

Створення стверджувальних речень, заперечних речень, питань і коротких відповідей у Present Simple:

Стверджувальні речення

I dance. — Я танцюю.
You dance. — Ти танцюєш.
We dance. — Ми танцюємо.
They dance. — Вони танцюють.
He dances. — Він танцює.
She dances. — Вона танцює.
It dances. — Воно танцює.

Заперечні речення

У заперечних реченнях частка not зливається з дієсловом do або does, а літера o в слові not випадає (замість неї ставиться апостроф):

do not → don’t
does not → doesn’t

Приклади:

I don’t sleep. — Я не сплю.
You don’t sleep. — Ти не спиш.
We don’t sleep. — Ми не спимо.
They don’t sleep. — Вони не сплять.
He doesn’t sleep. — Він не спить.
She doesn’t sleep. — Вона не спить.
It doesn’t sleep. — Воно не спить.

Дивіться детальніше про Скорочені форми в англійській мові.

Питання

Do I run? — Я біжу?
Do you run? — Ти біжиш?
Do we run? — Ми біжимо?
Do they run? — Вони біжать?
Does he run? — Він біжить?
Does she run? — Вона біжить?
Does it run? — Воно біжить?

Короткі відповіді

Do they work today? — Вони сьогодні працюють?
Yes, they do. — Так.
No, they don’t. — Ні.

Does she speak Spanish? — Вона розмовляє іспанською?
Yes, she does. — Так.
No, she doesn’t. — Ні.

Do you like Justin Bieber? — Тобі подобається Джастін Бібер?
Yes, I do. — Так.
No, I don’t. — Ні.

Поділитись публікацією: