Значення слова

Дієслово
установлювати заздалегідь

Іменник
заздалегідь установлений

Приклади вживання

They also added eight more preset themes for non pro users to use. — Вони також додали ще вісім попередньо заданих тем, якими користуються непрофесійні користувачі.
It’s a mechanical device that automatically opens the main or reserve parachute container at a preset altitude or after a preset time. — Це механічний пристрій, який автоматично відкриває основний або резервний контейнер з парашутом на заданій висоті або через встановлений час.

Поділитись публікацією: