Значення слова

Дієслово
запобігати
уберігати
перешкоджати
попередити
попереджати
відвертати
не допускати

Приклади вживання

Helmet can prevent head injuries. — Шолом може запобігти травмам голови.
The goal of the committee is to prevent the reelection of Donald Trump in the 2020 presidential election. — Мета комітету — не допустити переобрання Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.
It was an attempt to prevent the concentration of power in the hands of a single group of people. — Це була спроба запобігти концентрації влади в руках однієї групи людей.

Поділитись публікацією: