Значення слова

Прислівник
спершу
спочатку
переважно

Приклади вживання

Vodka is a distilled beverage composed primarily of water and ethanol. — Горілка – це дистильований напій, що складається переважно з води та етанолу.
Established in 1998, the company operates primarily in Delhi. — Заснована в 1998 році, компанія працює переважно в Делі.
He is known primarily for working with American singer-songwriter Taylor Swift. — Він відомий насамперед завдяки співпраці з американською співачкою і автором пісень Тейлор Свіфт.
The population is primarily African-American, younger, and mostly single. — Населення в основному афроамериканці, молодші та переважно неодружені.
It’s an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. — Це алфавітна система фонетичного позначення, заснована насамперед на латинському алфавіті.
Countries that primarily produce agricultural and other raw materials tend to grow slowly and remain either under-developed or developing economies. — Країни, які в основному виробляють сільськогосподарську та іншу сировину, як правило, розвиваються повільно і залишаються або слаборозвиненими, або країнами, що розвиваються.

Поділитись публікацією: