Print out: значення та приклади вживання

Print out: значення та приклади вживання

Print out — фразове дієслово.

Значення:

  • роздруковувати,
  • надрукувати.

Приклади вживання

Could you print it out for me? — Не могли б ви роздрукувати його для мене?
Now I have to print out this document. — Тепер я повинен роздрукувати цей документ.
He looked through the manuscript and printed it out. — Він переглянув рукопис і роздрукував його.
Martin asked me to print out pages from the Internet. — Мартін попросив мене роздрукувати сторінки з Інтернету.
Download our PDF lesson notes and print them out. — Завантажте наші конспекти уроків у форматі PDF та роздрукуйте їх.
How can I print out my boarding pass? — Як роздрукувати посадковий талон?
The printer could copy and print out up to 2,000 words per hour. — Принтер міг копіювати та друкувати до 2000 слів на годину.
When I came to the office, the secretary has already printed out the contract. — Коли я прийшов до офісу, секретар уже роздрукувала договір.
Our new boss prohibited us print out private documents in our office. — Наш новий начальник заборонив нам роздруковувати приватні документи в нашому офісі.
Have you already received this email? Print it out, please. — Ви вже отримали цей електронний лист? Роздрукуйте його, будь ласка.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: already, ask, boarding, boss, can, contract, copy, could, document, download, email, for, from, have, he, hour, how, I, Internet, it, lesson, look, manuscript, me, note, now, office, our, out, page, pass, per, please, print, printer, private, prohibit, receive, secretary, them, this , through, when, word, you.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: