Значення слова

Прикметник
чистий
древній
незайманий
незіпсований

Приклади вживання

It is well known for its pristine white sand beaches and calm lagoons. — Він добре відомий своїми незайманими пляжами з білим піском та спокійними лагунами.
It’s a remote pristine location for peaceful living. — Це віддалене незаймане місце для спокійного проживання.
One of the largest private islands in the southwestern Pacific Ocean, the pristine island consists of 22 square kilometers of land. — Один з найбільших приватних островів на південному заході Тихого океану, незайманий острів складається з 22 квадратних кілометрів суші.
He visited tropical rainforests in Amazon, Borneo, and West Africa and pristine forests in Japan. — Він відвідав тропічні ліси в Амазонії, Борнео та Західній Африці та незаймані ліси в Японії.

Поділитись публікацією: