Значення слова

Іменник
ймовірність
правдоподібність

Множина

Іменник probability у множині: probabilities

Приклади вживання

probability distribution — розподіл імовірностей
probability theory — теорія ймовірностей
What is the win probability? — Яка ймовірність виграшу?
The higher the probability of an event, the more likely it is that the event will occur. — Чим вище ймовірність події, тим більша ймовірність того, що подія відбудеться.
In statistical theory, the probability distributions of continuous variables can be expressed in terms of probability density functions. — У статистичній теорії розподіли ймовірностей неперервних змінних можна виразити через функції щільності ймовірності.
In the game of bridge, mathematical probabilities play a significant role. — У грі в бридж математичні ймовірності відіграють значну роль.

Поділитись публікацією: