Значення слова

Прислівник
мабуть
можливо
певно
ймовірно

Приклади вживання

Harold’s defeat was probably due to several circumstances. — Поразка Гарольда, ймовірно, була зумовлена кількома обставинами.
If you’ve ever visited another country, you probably know that English is really useful for travel. — Якщо ви коли-небудь відвідували іншу країну, то, напевно, знаєте, що англійська дійсно корисна для подорожей.
Albert Einstein is probably the most quoted figure of our time. — Альберт Ейнштейн, мабуть, є найбільш цитованою постаттю нашого часу.
He probably reigned during the first half of the 32nd century BC. — Ймовірно, він правив у першій половині 32-го століття до нашої ери.
At present, probably the most notable country in Asia in terms of its technological and scientific achievement is Japan, which is particularly known for its electronics and automobile products. — В даний час, мабуть, найбільш помітна країна Азії з точки зору її технологічних та наукових досягнень — Японія, яка особливо відома своєю електронікою та автомобільною продукцією.
The massive marble mask weighs about 1300 kg and probably depicts the face of the sea titan god Oceanus. — Масивна мармурова маска важить приблизно 1300 кг і, ймовірно, зображує обличчя морського титана бога Океана.

Поділитись публікацією: