Значення слова

Іменник
процесор

Множина

Іменник processor у множині: processors

Приклади вживання

64-bit processor — 64-розрядний процесор
central processor, main processor — центральний процесор
digital signal processor — процесор цифрових сигналів
food processor — кухонний комбайн
multi-core processor — багатоядерний процесор
network processor — мережевий процесор
processor register — регістр процесора
word processor — текстовий процесор
The caret character forces the command line processor to interpret them literally. — Символ курсору змушує процесор командного рядка інтерпретувати їх буквально.
Increases in frequency increase the amount of power used in a processor. — Збільшення частоти збільшує кількість енергії, яку споживає процесор.
October 21, 2007, Intel presented a new processor for its Intel Essential Series. — 21 жовтня 2007 року Intel представила новий процесор для своєї серії Intel Essential.

Поділитись публікацією: