Значення слова

Прикметник
професійний
професіональний
фаховий

Іменник
професіонал

Приклади вживання

Professional English — професійна англійська
Do you like professional sport? — Ви любите професійний спорт?
Francesco Totti is an Italian former professional footballer. — Франческо Тотті — колишній італійський професійний футболіст.
It was widely used by professional writers, in offices, and for business correspondence in private homes. — Вона широко використовувалася професійними письменниками, в офісах та для ділового листування в приватних будинках.
He is a professional athlete. — Він професійний спортсмен.
Is he getting more professional? — Чи стає він більш професійним?
I passed a professional exam. — Я склав професійний іспит.

Поділитись публікацією: