Значення слова

Іменник
професор
викладач

Множина

Іменник professor у множині: professors

Приклади вживання

I’m a professor. — Я професор.
I am also a professor. — Я теж професор.
He became a professor of ophthalmology in Göttingen. — Він став професором офтальмології в Геттінгені.
Could I speak to the professor, please? — Чи можу я поговорити з професором, будь ласка?
What do you know about professor Moriarty, Watson? — Що ви знаєте про професора Моріарті, Ватсон?
Anita Anand was a professor at the University of Toronto. — Аніта Ананд була професором Університету Торонто.

Поділитись публікацією: