Значення слова

Дієслово
забороняти
заважати

Приклади вживання

It prohibits unfair discrimination by the government and by private organizations and individuals. — Він забороняє несправедливу дискримінацію з боку уряду, приватних організацій та приватних осіб.
These signs are used to prohibit certain types of maneuvers or some types of traffic. — Ці знаки використовуються для заборони певних видів маневрів або деяких видів руху.
33 states have laws that allow localities to prohibit the sale of liquor. — 33 штати мають закони, які дозволяють населеним пунктам забороняти продаж алкогольних напоїв.
Jamaica’s laws establish the freedom of religion and prohibit religious discrimination. — Закони Ямайки встановлюють свободу віросповідання та забороняють релігійну дискримінацію.

Поділитись публікацією: