Значення слова

Іменник
просування
просування по службі
сприяння
стимулювання
заохочення
реклама

Множина

Іменник promotion у множині: promotions

Приклади вживання

sales promotion — стимулювання збуту
Did she get the promotion? — Вона отримала підвищення?
Martin got a promotion from the company. — Мартін отримав підвищення від компанії.
They achieved a promotion back to the Second Division. — Вони повернулися до Другого дивізіону.
They have exclusive arrangements with a single promotion company. — Вони мають ексклюзивні домовленості з єдиною рекламною компанією.

Поділитись публікацією: