Значення слова

Прислівник
швидко
негайно
одразу

Приклади вживання

The new government promptly restored the original flag. — Новий уряд негайно відновив оригінальний прапор.
The dish was promptly added to the hotel’s menu. — Блюдо було негайно додано до меню готелю.
Make your decisions promptly. — Швидко приймайте рішення.
Potential problems are promptly identified. — Потенційні проблеми негайно визначаються.
The report must be furnished promptly after such material is made public. — Звіт повинен бути наданий негайно після оприлюднення таких матеріалів.
When the battle ended, Baltoghlu was brought in front of Mehmed who promptly ordered that he be executed. — Коли бій закінчився, Балтоглу був виведений перед Мехмедом, який негайно наказав стратити його.

Поділитись публікацією: