Вживання займенників someone, anyone, everyone

Вживання займенників someone, anyone, everyone

Давайте розберемося, чим відрізняються складні невизначені займенники someone/somebody, anyone/anybody та everyone/everybody і як їх правильно вживати.

Складні займенники, у склад яких входить some (someone, somebody, something) вживаються здебільшого у стверджувальних реченнях, а займенники, до складу яких входить any (anyone, anybody, anything), вживаються у питальних і заперечних реченнях. Іноді займенники із some також можуть вживатися у питальних реченнях, ці випадки ми розглянемо нижче.

Займенники someone/somebody

Вживаються:

  • в позитивних твердженнях;
  • у питальних реченнях, у яких пропозиція або запит стосуються якогось суб’єкта.

Твердження: Someone has to answer this question. — Хтось має відповісти на це питання.
Пропозиція: Would you like to dance with somebody? — Ти не хотів би з кимось потанцювати?
Запит: Can you send someone to help me? — Ти не міг би прислати когось допомогти мені?

Займенники anyone/anybody

Вживаються:

  • у негативних твердженнях;
  • у питальних реченнях (інформаційних).

Негативне твердження: I don’t need anyone. — Мені ніхто не потрібен.
Питання: Has anybody seen my girl? — Хтось бачив мою дівчину?

Займенники everyone/everybody

Вживаються, коли треба вказати на всіх людей або групу людей, які мають стосунок до ситуації.

Everyone makes mistakes. — Усі роблять помилки.
Everybody wants to rule the world. — Кожен хоче керувати світом.

Різниця між -one та -body

Займенники someone і somebody (аналогічно anyone і anybody, everyone і everybody) є взаємозамінними. У деяких випадках займенники з -body звучать менш формально.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: anybody, anyone, everybody, everyone, somebody, someone.

Поділитись публікацією: