Значення слова

Іменник
вимова
вимовляння
фонетична транскрипція

Множина

Іменник pronunciation у множині: pronunciations

Приклади вживання

I checked the pronunciation of this word. — Я перевірив вимову цього слова.
Did you improve your pronunciation? — Ти покращив свою вимову?
What is the correct pronunciation of this word? — Як правильно вимовляється це слово?
Like many other languages, English has a wide variation in pronunciation. — Як і багато інших мов, англійська має широкі варіації вимови.
This pronunciation became more common among younger native speakers. — Ця вимова стала більш поширеною серед молодих носіїв мови.
It’s a traditional English pronunciation of Latin and Classical Greek words. — Це традиційна англійська вимова латинських і класичних грецьких слів.
In English, this letter has four main pronunciations. — В англійській мові ця буква має чотири основні вимови.

Поділитись публікацією: