Значення слова

Дієслово
притягати до відповідальності
звинувачувати
вести
вести процес
виступати обвинувачем
продовжувати

Приклади вживання

Martin was prosecuted for robbery. — Мартіна притягнули до кримінальної відповідальності за грабіж.
My friends weren’t prosecuted for this accident. — Мої друзі не були притягнуті до відповідальності за цей нещасний випадок.
Peter and Jack were prosecuted for fraud. — Пітера і Джека притягнули до відповідальності за шахрайство.
She prosecuted hundreds of criminal cases while serving as a deputy district attorney. — Перебуваючи на посаді заступника районного прокурора, вона вела сотні кримінальних справ.
In July 2013, the Bombay High Court ordered the police to prosecute Khanna and her husband. — У липні 2013 року Вищий суд Бомбея зобов’язав поліцію притягнути Ханну та її чоловіка до відповідальності.
Arson that results in death can be further prosecuted as manslaughter or murder. — Підпал, який призвів до смерті, може в подальшому переслідуватися як ненавмисне вбивство або вбивство.
He would later be prosecuted and discharged from the force. — Пізніше його притягнуть до кримінальної відповідальності та звільнять із служби.

Поділитись публікацією: