Значення слова

Іменник
протеїн
білок

Множина

Іменник protein у множині: proteins

Приклади вживання

protein shake — протеїновий коктейль
protein supplement — білкова добавка
whey protein — сироватковий білок
You need to eat more protein. — Тобі потрібно їсти більше білка.
This food is a good source of protein. — Ця їжа є хорошим джерелом білка.
A protein contains at least one long polypeptide. — Білок містить принаймні один довгий поліпептид.
Soy protein is used for emulsification and texturizing. — Соєвий білок використовується для емульгування та текстурування.
Whey protein is commonly marketed as a dietary supplement, typically sold in powdered form for mixing into beverages. — Сироватковий білок зазвичай продається як дієтична добавка, зазвичай продається в порошкоподібному вигляді для змішування в напої.
Each protein has its own unique amino acid sequence that is specified by the nucleotide sequence of the gene encoding this protein. — Кожен білок має свою унікальну послідовність амінокислот, яка визначається послідовністю нуклеотидів гена, що кодує цей білок.
Rice protein is high in sulfur-containing amino acids, cysteine, and methionine, but low in lysine. — Білок рису містить багато сірковмісних амінокислот, цистеїну та метіоніну, але мало лізину.

Поділитись публікацією: