Значення слова

Прикметник
пунктуальний
точний
акуратний

Приклади вживання

to be punctual — бути пунктуальним
My husband is always punctual. — Мій чоловік завжди пунктуальний.
She is a punctual and responsible girl. — Вона пунктуальна та відповідальна дівчина.
Poirot is extremely punctual and always carries a pocket watch. — Пуаро надзвичайно пунктуальний і завжди носить з собою кишеньковий годинник.
Just try to be punctual! That’s all that I want. — Просто намагайся бути пунктуальним! Це все, чого я хочу.
Jack isn’t punctual, and it’s a big problem for all of us. — Джек не пунктуальний, і це велика проблема для всіх нас.

Ступені порівняння до слова punctual

  • less punctual — менш пунктуальний
  • the least punctual — найменш пунктуальний
  • more punctual — більш пунктуальний
  • the most punctual — найпунктуальніший

Приклади речень:

He was less punctual than the rest. — Він був менш пунктуальним, ніж інші.
He is the least punctual person I’ve ever known. — Він найменш пунктуальна людина, яку я коли-небудь знав.
Your friend is more punctual than we thought. — Ваш друг більш пунктуальний, ніж ми думали.
In 1982, SAS was recognized as the most punctual airline operating in Europe at that time. — У 1982 році SAS була визнана найпунктуальнішою авіакомпанією в Європі на той час.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: