Розділові знаки англійською мовою

Розділові знаки англійською мовою

Давайте розглянемо, як будуть англійською основні розділові знаки (знаки пунктуації). Правила вживання розділових знаків в англійській мові тут розбирати не будемо, це тема для окремої статті, зосередимося на збагаченні словникового запасу.

Словосполучення «розділові знаки» англійською буде punctuation marks. Відповідно, в однині — punctuation mark (розділовий знак).

Основні розділові знаки в алфавітному порядку:

 • apostrophe — апостроф;
 • asterisk — зірочка, астериск (*);
 • at — «песик», «равлик» (@);
 • brackets — квадратні дужки;
 • colon — двокрапка;
 • comma — кома;
 • dash — тире;
 • ellipses — три крапки;
 • exclamation mark, exclamation point — знак оклику;
 • hashtag — «знак решітки», «ґрати», октоторп ( # );
 • hyphen — дефіс;
 • parenthesis — круглі дужки;
 • period, full stop — крапка;
 • question mark, interrogation mark — знак питання;
 • quotation marks — лапки;
 • slash — скісна риска ( / );
 • semicolon — крапка з комою;
 • underscore — знак підкреслення, нижня риска ( _ ).

Приклади речень:

Commas are placed between items in lists. — Між елементами в списках ставляться коми.
We often use hashtags on social media. — Ми часто використовуємо хештеги в соціальних мережах.
Underline all the hyphens in this paragraph. — Підкресліть усі дефіси в цьому абзаці.
What’s the difference between a colon and a semicolon? — Яка різниця між двокрапкою та крапкою з комою?
Put an exclamation mark at the end of this sentence. — У кінці цього речення поставте знак оклику.
An apostrophe is commonly used to indicate omitted characters. — Для позначення пропущених символів зазвичай використовується апостроф.
The inverted question mark is used to begin interrogative sentences in Spanish. — Перевернутий знак питання використовується для початку питальних речень в іспанській мові.

Поділитись публікацією: