Значення слова

Іменник
брамін
учений муж
коментатор

Приклади вживання

Former players and managers also appear as pundits. — Колишні гравці та менеджери також виступають у ролі коментаторів.
Alan Hansen is a Scottish former football player and BBC television football pundit. — Алан Хансен — колишній шотландський футболіст і телевізійний коментатор на BBC.
Guy Benson is an American columnist, commentator, and political pundit. — Гай Бенсон — американський оглядач, коментатор і політичний експерт.
A pundit is a scholar or expert, especially of traditional Indian law, philosophy, or music. — Брамін — це вчений або фахівець, особливо з питань традиційного індійського права, філософії чи музики.

Поділитись публікацією: