Значення слова

Іменник
учень
вихованець
зіниця
послідовник
малоліток

Множина

Іменник pupil у множині: pupils

Приклади вживання

Pupils often mix up these words. — Учні часто плутають ці слова.
It’s a law intended to protect the rights of pupils. — Це закон, спрямований на захист прав учнів.
I think teachers should motivate their pupils by making the teaching interesting. — Я думаю, що вчителі повинні мотивувати своїх учнів, роблячи навчання цікавим.
In the UK, elite public schools typically admit pupils between the ages of 13 and 18. — У Великобританії елітні державні школи зазвичай приймають учнів у віці від 13 до 18 років.
Goats have horizontally oriented pupils. — У кози горизонтально орієнтовані зіниці.
The pupil gets wider in the dark and narrower in light. — У темряві зіниця стає ширшою, а на світлі – звужується.
He is said to be a good pupil. — Кажуть, що він хороший учень.

Поділитись публікацією: