Значення слова

Прикметник
купівельний

Приклади вживання

bulk purchasing — оптові закупівлі
purchasing power — купівельна спроможність
Preclusive purchasing drives up the price by shifting the demand curve. — Попередня закупівля підвищує ціну, зміщуючи криву попиту.
It is the process of gathering and distributing purchasing information both from and to internal and external parties, using the internet technology. — Це процес збору та розповсюдження інформації про закупівлю як від внутрішніх, так і зовнішніх сторін за допомогою технологій Інтернету.
The company gained international recognition after purchasing several global companies. — Міжнародне визнання компанія отримала після придбання кількох світових компаній.

Поділитись публікацією: