Значення слова

Дієслово
означати
претендувати

Іменник
мета
значення
сенс

Приклади вживання

This payment protocol purports to enable “secure, instantly and nearly free global financial transactions of any size with no chargebacks.” — Цей платіжний протокол має на меті забезпечити «безпечні, миттєві та майже безкоштовні глобальні фінансові операції будь-якого розміру без зворотних платежів».
Most accounts purport that this snake is highly venomous. — Більшість повідомлень стверджують, що ця змія дуже отруйна.
For example, an authoritarian regime may purport to maintain national security by describing social or political dissidents as “enemies of the state.” — Наприклад, авторитарний режим може мати мету підтримувати національну безпеку, описуючи соціальних або політичних дисидентів як «ворогів держави».

Поділитись публікацією: