Значення слова

Прислівник
навмисно
спеціально
нароком

Приклади вживання

The film is purposely shot in an amateur way. — Фільм спеціально знятий у аматорський спосіб.
This album was purposely released a year in advance from the scheduled film release date. — Цей альбом спеціально був випущений за рік до запланованої дати виходу фільму.
Connie suggests they purposely derail the train while it passes through unpopulated farmland. — Конні пропонує їм навмисно зірвати поїзд з рейок, поки він проходить через незаселені сільськогосподарські угіддя.

Поділитись публікацією: