Put forward: значення та приклади вживання

Put forward: значення та приклади вживання

Put forward — фразове дієслово.

Значення:

  • висувати,
  • виставляти,
  • пропонувати,
  • просувати,
  • сприяти,
  • пересувати вперед.

Приклади вживання

Many proposals were put forward. — Було висунуто багато пропозицій.
The idea of splitting the company was put forward in 2005. — Ідея розділити компанію була запропонована у 2005 році.
A very interesting plan was put forward. — Був запропонований дуже цікавий план.
A very interesting strategy was put forward. — Була запропонована дуже цікава стратегія.
The leader of the hijackers put forward his demands. — Лідер викрадачів висунув свої вимоги.
Eight candidates were put forward by WTO member governments to succeed Azevedo. — На зміну Азеведо урядами країн-членів СОТ було висунуто вісім кандидатів.
The Dawes Plan was put forward and was signed in Paris on August 16, 1924. — План Дауеса був запропонований і підписаний у Парижі 16 серпня 1924 року.
In the 1948 general election, the party put forward Juan Marinello as its presidential candidate. — На загальних виборах 1948 року партія висунула Хуана Марінелло своїм кандидатом у президенти.
This speculation was first put forward by Abraham Ortelius in 1596. — Вперше це припущення було висунуто Авраамом Ортелієм в 1596 році.
There are various other theories that modern historians have put forward, but none of them are backed by archaeological evidence. — Існують різні інші теорії, які висували сучасні історики, але жодна з них не підкріплена археологічними даними.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: archaeological, August, back, candidate, company, demand, eight, election, evidence, first, forward, general, government, hijacker, his, historian, idea, interesting, leader, many, member, modern, none, of, other, party, plan, presidential, proposal, put, sign, speculation, strategy, succeed, that, them, theory, there, this, various, very.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: