Значення слова

Іменник
скрутне становище
утруднення
здивування

Приклади вживання

That would be an interesting quandary for the characters. — Це було б цікавою проблемою для героїв.
The lack of these documents became a quandary during negotiations. — Відсутність цих документів стала проблемою під час переговорів.
Jack immediately finds himself in a quandary. — Джек одразу опиняється у скрутному становищі.
This left the Tudor brothers in a quandary. — Це залишило братів Тюдор у скрутному становищі.

Поділитись публікацією: