Значення слова

Дієслово
сваритися
сперечатися

Іменник
сварка
суперечка
розлад

Множина

Іменник quarrel у множині: quarrels

Приклади вживання

The quarrel of the Ancients and the Moderns — Суперечка Давніх та Нових (літературна дискусія, що полягала у порівнянні заслуг класичних авторів і авторів сучасних)
Don’t quarrel! — Не сваріться!
I try not to quarrel. — Я намагаюся не сваритися.
I’ve never quarreled with her. — Я ніколи з нею не сварився.
Robert tries not to quarrel with her. — Роберт намагається з нею не сваритися.
How often do you quarrel with your father? — Як часто ти сваришся з батьком?
As a result, it led to a quarrel. — В результаті це призвело до сварки.
How did the quarrel start? — З чого почалася сварка?
The quarrel went on hour after hour. — Сварка тривала годину за годиною.
The quarrel between father and son was political only. — Сварка між батьком і сином була виключно політичною.
In 1717 the birth of a grandson led to a major quarrel between George and the Prince of Wales. — У 1717 році народження онука призвело до великої сварки між Джорджем і принцом Уельським.

Поділитись публікацією: