Значення слова

Іменник
квінтесенція
суть

Прикметник
основний
найістотніший

Приклади вживання

Some physicists speculate that a form of dark energy called quintessence could be a fifth force. — Деякі фізики припускають, що форма темної енергії, яка називається квінтесенцією, може бути п’ятою силою.
Peter Drucker believed market research to be the quintessence of marketing. — Пітер Дракер вважав, що дослідження ринку є квінтесенцією маркетингу.
It’s the quintessence of his work. — Це квінтесенція його роботи.

Поділитись публікацією: