Значення слова

Дієслово
кинути
покинути
залишати
звільнятися
перестати

Прикметник
вільний

Іменник
звільнення

Приклади вживання

I can’t quit it. — Я не можу кинути це.
I was 16 when I quit high school. — Мені було 16, коли я кинув школу.
I should’ve quit this job a long time ago. — Мені давно треба було кинути цю роботу.
Why did she quit her job? — Чому вона звільнилася з роботи?
What were his reasons to quit this project? — Які були причини його виходу з цього проекту?
You can’t quit me, baby. — Ти не можеш кинути мене, крихітко.
Miguel Cancel became the first member to voluntarily quit the group. — Мігель Кансель став першим учасником, який добровільно покинув групу.
She’s trying to quit smoking. — Вона намагається кинути палити.
On 3 March, however, she announced her decision to quit politics. — Проте 3 березня вона оголосила про своє рішення залишити політику.

Поділитись публікацією: