Значення слова

Прислівник
цілком
майже
досить
повністю

Приклади вживання

quite a few — чимало, досить багато
quite often — доволі часто
He’s quite capable of doing it. — Він цілком здатний це зробити.
They were quite popular in the 1980s. — Вони були досить популярні у 1980-х роках.
Summers can be quite warm here. — Літо тут може бути досить теплим.
His conclusion was quite logical. — Його висновок був цілком логічним.
The price went down quite unexpectedly. — Ціна впала досить несподівано.
Marina makes mistakes quite rarely. — Марина помиляється досить рідко.
I’m quite at home with my English. — Я досить непогано розмовляю англійською.
They have short legs but can move quite quickly. — Вони мають короткі ноги, але можуть досить швидко пересуватися.

Поділитись публікацією: