Значення слова

Іменник
редька
редиска

Множина

Іменник radish у множині: radishes

Приклади вживання

Japanese radish — японська редька (дайкон)
wild radish — дика редька
The Night of the Radishes — Ніч редиски (мексиканське свято)
Radishes are a common garden crop in many parts of the world. — Редька є поширеною садовою культурою в багатьох частинах світу.
The root of the radish is usually eaten raw. — Корінь редьки зазвичай їдять сирим.
It’s a type of steamed rice cake served with preserved radish. — Це різновид рисового пирога на пару, що подається із консервованою редькою.
Each radish was gorgeous! — Кожна редька була чудовою!
Their flavor is mild, so they can be eaten raw in salads like radishes and other vegetables. — Їхній смак м’який, тому їх можна їсти сирими в салатах як редиску та інші овочі.

Див. також Назви овочів в англійській мові.

Поділитись публікацією: