Значення слова

Іменник
далекомір

Множина

Іменник rangefinder у множині: rangefinders

Приклади вживання

laser rangefinder — лазерний далекомір
rangefinder camera — далекомірний фотоапарат
This model has a separate viewfinder (showing a reduced image) and rangefinder. — Ця модель має окремий видошукач (який показує зменшене зображення) та далекомір.
The turret had a stereoscopic rangefinder with lenses on either side of the turret, located in spherical bulges. — Башта мала стереоскопічний далекомір з лінзами по обидва боки вежі, розташований у сферичних виступах.
The first Kodak 35 had no rangefinder. — Перший Kodak 35 не мав далекоміра.
Other improvements included a new engine, ballistic computers, and laser rangefinders. — Інші вдосконалення включали новий двигун, балістичні комп’ютери та лазерні далекоміри.

Поділитись публікацією: