Значення слова

Прислівник
рідко
винятково
напрочуд

Приклади вживання

These coins are rarely used in everyday life. — Ці монети рідко використовуються в повсякденному житті.
Screenwriters are rarely involved in the production of a film. — Сценаристи рідко беруть участь у створенні фільму.
After the money is collected, the agency rarely finds work for the models. — Після збору грошей агентство рідко знаходить роботу для моделей.
It rarely takes more than 2-3 minutes. — Це рідко займає більш ніж 2-3 хвилини.
Despite the spider’s name, it only rarely preys on birds. — Незважаючи на ім’я павука, він лише рідко полює на птахів.

Слово rarely у статтях

Поділитись публікацією: