Значення слова

Іменник
спустошення
знищення
розорення

Дієслово
спустошувати
розорити

Приклади вживання

The civil war ravaged the Assyrian Empire between 616 and 605 BC. — Громадянська війна спустошила Ассирійську імперію між 616 і 605 роками до нашої ери.
Salomon hired the Mediterranean fleet to ravage the Loire valley in Nuestria. — Саломон найняв середземноморський флот, щоб спустошити долину Луари в Нейстрії.
This bird can ravage a small garden in short order. — Цей птах може спустошити невеликий сад за короткий час.
Vandals ravaged Egyptian Museum and break mummies. — Вандали спустошили Єгипетський музей і розбили мумії.

Поділитись публікацією: