Значення слова

Іменник
ворон
крук
колір воронячого крила

Прикметник
чорний, як вороняче крило

Дієслово
грабувати
пожирати

Приклади вживання

a raven in flight — ворон у польоті
Australian raven — крук австралійський
raven paradox — парадокс воронів
raven banner — Стяг Крука
The Raven is always a magical creature able to take the form of human, animal, even inanimate objects. — Ворон — це завжди магічна істота, здатна приймати форми людей, тварин, навіть неживих предметів.

Поділитись публікацією: