Значення слова

Прикметник
справжній
реальний
дійсний
нерухомий
наявний

Іменник
дійсність
реал

Прислівник
дуже

Приклади вживання

real estate development — девелопмент нерухомості
real number — дійсне число
Is this real? — Це реально?
Get real answers from real people. — Отримайте реальні відповіді від реальних людей.
This result is real. — Цей результат реальний.
It was a real nightmare. — Це був справжній кошмар.
People hide and guard their real reasons for making decisions. — Люди приховують і охороняють свої справжні причини прийняття рішень.
The medium nib is the only real drawback I have with this pen. — Середнє перо — єдиний реальний недолік, який я маю з цією ручкою.

Поділитись публікацією: