Значення слова

Іменник
бунтар
бунтівник
повстанець

Прикметник
бунтівний
повстанський

Дієслово
бунтувати
повставати
піднімати повстання

Множина

Іменник rebel у множині: rebels

Приклади вживання

rebel song — повстанська пісня
He is a rebel. — Він бунтівник.
A group of rebels gathered near the building. — Біля будівлі зібралася група повстанців.
Where are those rebels now? — Де зараз ті повстанці?
The police arrested all the rebels. — Поліція затримала всіх повстанців.
Although the rebels succeeded in assassinating several leading officials and in occupying the government center of Tokyo, they failed to assassinate Prime Minister Keisuke Okada or secure control of the Imperial Palace. — Незважаючи на те, що повстанцям вдалося вбити кількох провідних чиновників і окупувати урядовий центр Токіо, їм не вдалося вбити прем’єр-міністра Кейсуке Окаду або забезпечити контроль над Імператорським палацом.

Поділитись публікацією: