Значення слова

Іменник
ребрендинг

Множина

Іменник rebranding у множині: rebrandings

Приклади вживання

The rebranding of Philip Morris to Altria was done to help the company shed its negative image. — Ребрендинг компанії Philip Morris в Altria був зроблений, щоб допомогти компанії позбутися свого негативного іміджу.
Rebranding can be applied to new products or even products still in development. — Ребрендинг може бути застосований до нових продуктів або навіть продуктів, які ще знаходяться в стадії розробки.
It’s just another form of product rebranding. — Це просто ще одна форма ребрендингу товару.
The company underwent a rebranding. — У компанії відбувся ребрендинг.
After rebranding, the company launched its first television advertisement in 2020. — Після ребрендингу компанія запустила свою першу телевізійну рекламу в 2020 році.

Поділитись публікацією: