Значення слова

Дієслово
перебудовувати
відбудовувати
реконструювати

Приклади вживання

We will rebuild this cathedral. — Ми відбудуємо цей собор.
They rebuilt the monastery. — Вони відбудували монастир.
The workers rebuilt the school. — Робітники відбудували школу.
We can rebuild him. We have the technology. — Ми можемо його відновити. У нас є технологія.
Sandra attempts to rebuild her life after serving time in prison for committing a crime. — Сандра намагається відновити своє життя після того, як відбула строк у в’язниці за скоєння злочину.
The company offered to rebuild the station. — Компанія запропонувала відбудувати станцію.
Full rebuild completed in 1992. — Повна реконструкція завершена в 1992 році.

Поділитись публікацією: