Значення слова

Іменник
рецепт
засіб

Множина

Іменник recipe у множині: recipes

Приклади вживання

Here’s the recipe. — Ось рецепт.
Which recipe would you like to try? — Який рецепт ви б хотіли спробувати?
We don’t need a different recipe. — Нам не потрібен інший рецепт.
There is no meat in this recipe. — У цьому рецепті немає м’яса.
She knows the great recipe! — Вона знає чудовий рецепт!
Here’s my wife’s best recipe. — Ось найкращий рецепт моєї дружини.
Can you give me the recipe? — Ви можете дати мені рецепт?
This recipe wasn’t very good. — Цей рецепт був не дуже хорошим.
Most of the recipes were illustrated with colored engravings. — Більшість рецептів були проілюстровані кольоровими гравюрами.
The book contains more than one thousand recipes. — Книга містить більше тисячі рецептів.
The constituents of the recipe are a trade secret. — Складові рецепта є комерційною таємницею.

Поділитись публікацією: