Значення слова

Іменник
сольний концерт
переказ
оповідання
декламація

Приклади вживання

The performance may be by a single musician, sometimes then called a recital, or by a musical ensemble, such as an orchestra, choir, or band. — Виступ може виконуватися одним музикантом, який іноді називають сольним концертом, або музичним ансамблем, таким як оркестр, хор чи група.
The recital ends, and the boys run off stage. — Концерт закінчується, і хлопці біжать зі сцени.
The first six years of study resulted in only a few recitals, all in small towns and without pay. — Перші шість років навчання дали лише кілька виступів, усі в маленьких містах та без заробітної плати.
Numerous concert performances followed, such as a recital at the Library of Congress with composer Samuel Barber on piano. — Потім відбулися численні концертні виступи, такі як концерт у бібліотеці Конгресу з композитором Самуелем Барбером на фортепіано.

Поділитись публікацією: